Ørnens dag 16-02-2014

Ørnens Dag 2014

Fyn


Havørn – foto: John Larsen

Stigeø
Kl. 10-14

Mødested: Vi påregner som de foregående år, at vi opretter udkigsposter på den yderste ende af Odense Kommunes gamle losseplads ved Østre Kanalvej på Stigeø. peoplespoets I vej-T ved Vattenfall / Fynsværket / Ejbygade / Havnegade køres mod nordøst 3800 meter, hvorefter man holder på P-pladsen ved hovedindgangen til Naturområdet Stigeø. Herfra følges skiltningen om til gas-containerstationen.

Kontakt: Børge Langkilde Rasmussen (Tlf. 45 22 21 60 20)
Pressekontakt: Henrik Kalcker (Tlf. 30 70 90 38)

Der opstilles og bemandes informationstelt i læ  Wedding Dresses Shop for vestenvind ved gascontainerstationen på den nordligste bakketop. Vi vil ligeledes som tidligere år oprette og bemande fremskudte observationsposter i nærheden af vandkanten og tæt på vågen ind mod å-udløbet tilfælde af en tiliset fjord.
I informationsteltet vil der, udover muligheden for en altid god snak om fugle, være mulighed for at se de nyeste brochurer og foldere m.v. fra DOF. Endvidere vil der være opslag med foto og oplysninger om de mest gængse fuglearter på fjorden ved vintertide.
Der vil være salg af de populære fugle-pins, hvor indtægten går ubeskåret til arbejdet for fuglene.
Læs meret: http://www.dof.dk/sider/index.php?option=com_content&task=view&id=984&Itemid=1045#sthash.TQBZRTjs.dpuf

Close Menu

Discover more from

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading

Close Panel