Der anvendes typisk 3 målemetoder

  1. Spotlysmåling
  2. Centervægtet gennemsnitsmåling 
  3. Evaluerende lysmåling. 

Mange digitale kameraer tilbyder alle tre målemetoder!

SPOTLYSMÅLING

Måler i et mindre, nærmere specificeret område midt i søgerbilledet.

Spotlysmåling er for specialister, og som regel går det da også helt galt, når den uerfarne forsøger sig.

Velegnet i visse situationer med kraftige mørke skygger og modlys.  

Ved portrætter og makro optagelser kan det være en udmærket metode.

CENTERVÆGTET GENNEMSNITMÅLING

Måler lyset i hele søgebilledet, men der lægges mest vægt på målingen midt i billedet.

Brugt på den rigtige måde, måske den bedste målemetode af dem alle.

Benyttes ofte af erfarne fotografer.

Motiver med meget mørke eller lyse partier, kan være noget af et problem, medmindre der kompenseres.

EVALUERENDE LYSMÅLING

Inddeler hele billedet i zoner, og tager hensyn til afstand, motivets placering, lysforholdene generelt, kontrast, farver o.s.v.

Det klarer et hav af motiver på udmærket vis, men går en gang i mellem helt galt i byen, fordi kvalificeret gætteri, ofte indgår, som en del af målemetoden.

Det er et problem, for den rutinerede fotograf, at det er umuligt at forudsige resultatet helt præcist. 

Heldigvis klares de fleste motiver tilfredsstillende, og metoden leverer næsten altid et brugbart resultat, selv om det ikke altid er det optimale

Evaluerende lysmåling kan i nogle kameraer ofte klare modlysbilleder på forbilledlig vis. Det kan være dit kamera hører til den kategori.

Bør være første valg for begynderen og den usikre.

Brug af lysmåling ved forskellige motiver

Et snelandskab kan bestemt ikke betegnes som et gennemsnitsmotiv på 18%,  og lysmåleren vil derfor være ret optimistisk i sin vurdering af styrken på  det reflekterede lys, og så har vi en klassisk undereksponering af hovedmotivet. En sandstrand med lyst sand eller bare en lys overskyet himmel fører også let til en underbelysning af billedet. 

De fleste fotografer kommer dog af en eller anden grund, som regel godt fra at fotografere strandmotiver og snelandskaber, når de overlader det til automatikken, men en overskyet himmel snyder de fleste, også lysmåleren.

Modsat vil et motiv med mange skygger eller hvor skov og indsøer indgår som en del af motivet let blive overbelyst i visse dele af billedet, fordi lysmåleren er for pessimistisk i sin vurdering og tror der er for lidt lys

Min erfaring er, at de fleste dårlige billeder der bliver taget, hører til i den sidste kategori af partielt overbelyste billeder. Vi vil især beskæftige os med den form for overbelysning i et andet afsnit.  

Modlys billeder er et helt kapitel for sig selv. Hvis hovedmotivet er velbelyst, så er baggrunden måske overbelyst og kridhvid, og hvis baggrunden gengiver de fleste detaljer nogenlunde, så er hovedmotivet sandsynligvis underbelyst og måske helt sort. Der skal ofte kompenseres med flere blændetrin (+2) 

Vi er i de forgangne år blevet vænnet til at den analoge negativfilm nemt klarer flere blænders over- eller underbelysning, men den går ikke i et almindeligt digitalt kamera. 

Close Menu
Close Panel