Generalforsamling 2018

Indkaldelse til generalforsamling i Foto-for-Sjov, d. 26 feb. 2018 kl. 19:00

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Formanden aflægger årsberetning.
 3. Kassereren fremlægger revideret årsregnskab.
 4. Fastsættelse af kontingent. 
  – Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.
 5. Forslag fra bestyrelse og medlemmer. 
  – Skal være indsendt pr. brev eller mail til bestyrelsen senest 7 dage før generalforsamlingen.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
  – På valg er Kresten og Michael.
 7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. 
  – Nuværende suppleanter Benthe Mortensen  og Kirsten Bruun
 8. Valg af revisor og revisor suppleant. 
  – Nuværende revisor Kurt og suppleant Leif
 9. Eventuelt

Konto nummer til indbetaling af kontingent. Indbetales senest 30 dage efter generalforsamlingen.
Fynske Bank, reg: 0813 konto nr. 3531253360.

Håber at se jer alle sammen ?

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Henrik Saandvig Fløytrup

Nonnevænget 7 5700 Svendborg Tel. : 62210818 Mobil: 28308997
Close Menu

Discover more from

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading

Close Panel